SZR "KALABA-NS" - 21208 Sremska Kamenica
Đure Jakšića 19

Tel: 065-241-9852
E-mail:
kalabans@sezampro.rs
Web:
www.kalabans.backabanat.com
BRZO - KVALITETNO:
* iskop kanala * temelja * rušenja kuća * razni iskopi sa i bez prevoza
* uređenje zemljišta * gradnja objekata * usluge vibro ploče * valjka i rezačice za beton
* gradnja svih vrsta puteva * ugradnja behatona * ivičnjaka i ostale betonske galanterije
* podbušivanje ispod puteva * vibro nabijača * bušenje rupa u betonu do Ø 80mm